Zdravotnickydenik.cz: Co bychom neměli ignorovat při zavádění HTA zdravotnických prostředků

Aktualizováno: 1. čvc 2020

Institut HTA (Health Technology Assessment) se celoevropsky (např. EUnetHTA) či dokonce globálně (např. HTAi nebo IFMBE) osvědčil jako funkční nástroj částečně řešící nekončící problém střetu rozvoje medicíny v kombinaci s technologickým pokrokem a rychlým přísunem zdravotnických inovací na jedné straně a omezených finančních zdrojů na straně druhé. Předně je třeba říci, že HTA je velmi rozvinuté a podrobněji metodicky rozpracované v oblasti léčivých přípravků. Vzhledem k tomu, že v určitém rozsahu dává smysl a může být přínosné jak pro pacienty, tak pro systém zdravotního pojištění, je zajisté správné, že se o zavedení HTA diskutuje a uvažuje i v rovině zdravotnických prostředků, a to jak na úrovni EU, tak i v ČR.