top of page
Specialisté
na regulaci
a úhrady zdravotnických prostředků.

Komplexní technická a regulatorní podpora výrobců, distributorů a dalších osob zacházejících se zdravotnickými prostředky při vstupu na trh, v oblasti úhrad z veřejného zdravotního pojištění a_při rozvoji trhu zdravotnických prostředků. Naší dlouhodobou ambicí je být nejvýznamnější konzultační společností v našem oboru v regionu střední a východní Evropy.

V posledních letech skokově vzrostly požadavky na soulad s předpisy,
na klinické
hodnocení, posouzení rizik či dokumentaci systému řízení kvality. Společnost Porta Medica byla založena s cílem vyplnit mezeru
na trhu konzultačních služeb specializovaných na oblast zdravotnických prostředků a nabídnout výrobcům a distributorům vysokou míru specializace, zastupitelnosti a praktických zkušeností z různých oblastí. 

 

Zakladatelé, Jakub Král a Aleš Martinovský, začali počátkem roku 2015 budovat tým tak, aby se jeho členové navzájem doplňovali – vzděláním
i praktickými zkušenostmi. V současném týmu společnosti Porta Medica jsou zastoupeni vzděláním právníci, biomedicínští inžen
ýři, absolventi VŠCHT i strojní fakulty. Členové týmu si přinesli praktické zkušenosti z prostředí nadnárodních korporací, Ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu pro kontrolu léčiv i z akademické sféry. 

Strategické poradenství

Analýzy stavu a vývoje regulatorního prostředí

Konzultace v oblasti rozvoje trhu a obchodu

Strategie pro přechod výrobce na nový regulatorní rámec

Personální poradenství v regulatorní oblasti

Dlouhodobá podpora a odborné poradenství výrobcům, dovozcům a distributorům

Legislativa zdravotnických prostředků, léčivých přípravků, doplňků stravy a osobních ochranných prostředků

Klinické hodnocení, PMCF a technická dokumentace zdravotnických prostředků

Regulace reklamy

Zpracování a komunikace pozičních dokumentů, stanovisek a názorů

Komunikační a PR podpora konkrétních projektů

Zpravodaj Porta Medica (legislativní monitoring) 12 ročně

Vzdělávání

Konference a semináře k aktuálnímu vývoji legislativy a praxe

Specializované kurzy pro regulatorní odborníky výrobců, dovozců
a
_distributorů

Školení na míru pro potřeby firemních týmů 

Porta Medica 03_edited.jpg
bottom of page