top of page

Platforma při MZ řeší připomínky k metodice pro zařazování ZUM do Úhradového katalogu VZP-ZP

V pátek dne 19. 1. 2024 se na MZ uskutečnilo jednání platformy stakeholderů k problematice regulace zdravotnických prostředků. Tentokrát bylo jediným tématem projednání připomínek zástupců dodavatelů k metodice pro zařazování zvlášť účtovaného materiálu do Úhradového katalogu VZP-ZP. Sama VZP totiž při spuštění nového systému v březnu 2023 avizovala, že po cca půl roce reálného fungování nových pravidel provede určitou revizi metodiky, která bude reflektovat dosavadní zkušenosti.


Porta Medica úhrady zdravotnické prostředky VZP

Asociace CzechMed uplatnila jako připomínku požadavek na vznik nového samostatného scénáře pro zařazení nové „generace“ ZUM, který se již v číselníku nachází, s tím, že by se mělo jednat o rychlý způsob vstupu do úhrad, pokud bude dodavatel ochoten nabídnout stejnou cenu a úhradu jakou má v číselníku předchozí generace téhož ZUM. Z pohledu dodavatelů je mnohdy přijatelné nabídnout drobnou inovaci za stejných podmínek, jaké má výběhový model. Naopak je pro ně zcela nepřijatelný scénář automatu s referenční úhradou, která je konstruována jako průměr ovlivněný cenou / úhradou produktů jiných výrobců. VZP potvrdila, že návrh CzechMed je výhodný pro obě strany a připustila možnost vzniku scénáře 2a (mírná inovace vůči ZUM předchozí generace od stejného výrobce). VZP však doplnila svůj předběžný souhlas požadavkem na snížení ceny / úhrady výběhového modelu cca o 5 %. S tímto dodatečným požadavkem v prvním okamžiku dodavatelé nesouhlasili, a tak bude otázka vzniku nového scénáře dořešena na příštím jednání na ministerstvu, které se uskuteční dne 23. 2. 2024.


Shody se naopak podařilo dosáhnout v otázce oddělení scénářů 2 (mírná inovace) a 3 (zásadní inovace). Hlavním kritériem by měla být hodnota očekávaného dopadu do rozpočtu. VZP by měla do příštího jednání interně prodiskutovat, jaký limit bude navrhovat. Cílem by mělo být, aby scénářem 3 procházely jednotky návrhů ročně, aby byla předmětná agenda kapacitně zvládnutelná.


VZP dále informovala, že na základě průběžného zařazování ZUM do číselníku hodlá postupně extrahovat srovnávací kritéria, která umožní Úhradový katalog VZP-ZP členit na kvazi-kategorie, jež budou zjednodušovat podávání dalších návrhů na zařazení tím, že určitým způsobem předkreslí očekávaný okruh komparátorů. Jeden ZUM by pak mohl mít indexovou formou přiřazeno i více takových kategorií, pokud bude mít vícero uplatnění.


Autor: Jakub Král

Comments


bottom of page