top of page

Na ministerstvu zdravotnictví proběhlo další jednání k cenové a úhradové regulaci

V pondělí dne 19. 6. 2023 se uskutečnilo další jednání platformy při ministerstvu zdravotnictví, kde zástupci regulátorů, zdravotních pojišťoven a průmyslových asociací hledají všestranně přijatelná řešení v rámci cenové a úhradové regulace zdravotnických prostředků. Hlavním tématem byla úprava cenového předpisu o regulaci cen zdravotnických prostředků a IVD, jež by měla stanovit limit pro maximální meziroční navýšení cen pro rok 2024.


úhrady zdravotnických prostředků porta medica

Zástupci dodavatelů navrhli, aby cenový předpis umožnil v plném rozsahu reflektovat inflaci a na jednání prezentovali analýzu reálného navyšování cen v období mezi listopadem 2022 a červnem 2023. S ohledem na dostupnost číselníků a open dat o spotřebách balení jednotlivých položek zdravotnických prostředků (na poukaz i ZUM) na webu Svazu zdravotních pojišťoven ve formátu MS Excel a vysoké procento shody s Úhradovým katalogem VZP-ZP (v oblasti zdravotnických prostředků na poukaz je shoda dokonce absolutní) byla pro účely této analýzy upřednostněna data svazových pojišťoven.

Maximální číselníková cena, tzv. MFC, byla během posledních 6 měsíců navýšena u 9.748 položek z celkového počtu 48.417, což představuje 20,1 %.

Číselníky zdravotních pojišťoven však obsahují velký podíl zcela nevykazovaných zdravotnických prostředků (mrtvých duší). Pokud se tedy analýza omezí pouze na dostupné položky, u kterých byla v roce 2022 vykázána spotřeba a proplacena úhrada alespoň 1 kusu, pak MFC byla navýšena u 5.670 produktů z celkového počtu 19.430, což je 29,2 %. Účastníci platformy se shodli na potřebě podrobnější analýzy reflektující také konkrétní nominální výše MFC, u nichž došlo k navýšení, jakož i jejich kusovou spotřebu. To umožní výpočet váženého průměru v otázce skutečného nárůstu MFC napříč číselníky zdravotních pojišťoven.


Druhá polovina jednání pak byla věnována úhradové regulaci ZUM. Diskuse se točila především kolem ZUM používaných v rámci zdravotní péče hrazené prostřednictvím CZ-DRG. Zástupci ministerstva zodpovídali dotazy ohledně relevance analýzy dopadu do rozpočtu u takových zdravotnických prostředků, které představují jen drobné inkrementální inovace a současně negenerují tzv. materiálové outliery. Na konci jednání ještě zástupci VZP prezentovali aktuální vývoj ohledně počtu návrhů na zařazení nových ZUM do číselníku, rychlost jejich vyřizování či nejčastější chyby, se kterými se setkávají. Příští jednání platformy se uskuteční 24. 8. 2023.


Autor: Jakub Král

Comentários


bottom of page