top of page

Inzerování dopravy zdarma je u zásilkového výdeje omezeno

Problematika zásilkového výdeje zdravotnických prostředků je evergreenem posledních let. Zatímco v oblasti léků je zásilkový výdej léčivých přípravků na lékařský předpis zakázán, u zdravotnických prostředků je až na některé drobné výjimky umožněn. Tyto výjimky představují prostředky předepisované na tzv. bezpečnostní poukaz a patří mezi ně mechanická nitroděložní tělíska, prostředky pro léčbu poruch dýchání ve spánku, injekčně aplikované implantabilní prostředky a sluchadla.Určité turbo do oblasti zásilkového výdeje přináší možnost elektronického předepisování zdravotnických prostředků, tzv. ePoukaz, neboť v kombinaci tyto instituty přináší především chronickým pacientům a osobám se zdravotním postižením možnosti, aby jim byl prostředek předepsán i vydán distanční formou. Obzvláště v době celosvětové pandemie Covid-19 právě po tomto mnoho pacientských organizací hlasitě volalo. Se zásilkovým výdejem se však pojí také celá řada otazníků a je úkolem ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv, aby při aplikaci platné legislativy hledaly rozumná a funkční řešení.


Jedním z problematických aspektů je následná doprava od zásilkového výdejce k samotnému objednateli, tedy k pacientovi. Pro účely tohoto článku ponecháme stranou bezpečnostní aspekty týkající se dodržování stanovených požadavků týkajících se např. teplotního režimu či vlhkosti. Naopak se zaměříme na konkurenční boj zásilkových výdejců, jehož součástí se v poslední době stalo inzerování dopravy zdarma jako benefit pacienta, který si zvolí pro výdej předepsaného hrazeného zdravotnického prostředku konkrétního zásilkového výdejce. Je to praxe relativně častá, avšak hned na první pohled se nabízí otázka, zda je takové počínání etické, a především legální právě u zdravotnických prostředků hrazených ze systému veřejného zdravotního pojištění.


V tomto kontextu jsme velmi rádi, že se s vámi můžeme podělit o čerstvé stanovisko ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo k této problematice uvádí, že „inzerovat dopravu zdarma ke zdravotnickému prostředku vydávaného zásilkovým výdejem formou reklamy by mohlo být považováno za porušení § 32 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění …popsaná situace by tedy mohla být posouzena jako nabídnutí výhody v souvislosti s výdejem zdravotnického prostředku hrazeného ze zdravotního pojištění...“. U hrazených zdravotnických prostředků tedy jde o nelegální obchodní praktiku, které je třeba se vyvarovat. Celé znění stanoviska ministerstva přikládáme níže.


Autor: Jakub Král2022-11-09 - stanovisko MZ k problematice inzerovani dopravy zdarma v souvislosti se zasil
.
Download • 273KB

1 265 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page