top of page

Změny DPH na zdravotnické prostředky, aneb jak se to nemá dělat

V průběhu měsíce května proběhla velká tisková konference koaliční vlády, kde byl představen koncept zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů. Pozorného diváka mohlo zaujmout, že změny v sazbách DPH mají mít údajně pro státní rozpočet negativní dopad, a to někde kolem 6 mld. Kč. To se samo o sobě moc nepotkává s myšlenkou úspor, ale vláda to odůvodnila tím, že se mj. zlevní pro občany životně důležité komodity a zpřehlední se a sjednotí dílčí sazby. Stranou ponechme, že výsledkem je např. jiná sazba pro knihy, časopisy a noviny.Nás zajímá především zdravotnictví. Zde bylo prezentováno, že produkty potřebné pro zdravotní péči mají být v každém případě ve snížené sazbě DPH (pokud nejsou přímo osvobozeny), nově 12 %, že léky zlevní a že u zdravotnických prostředků bude jednotná sazba DPH. A jaký je výsledek v návrhu zákona, na jehož připomínkování stanovilo ministerstvo financí celých 5 pracovních dní? Léky nezlevní, protože se prakticky všechny posouvají ze stávající druhé snížené sazby 10 % do nové snížené sazby 12 %. Zdravotnické prostředky také nebudou mít avizovanou jednu sazbu, neboť stomatologické prostředky zůstanou osvobozeny, ty zdravotnické prostředky, které dnes měly sazbu 15 %, se přesunou do sazby 12 %, a všechny ostatní zůstanou v základní sazbě 21 %.


Celkový dopad změn v sazbách DPH na léky a zdravotnické prostředky byl prezentován jako úspora pro zdravotní pojišťovny ve výši cca 3,5 mld. Kč, realita je ovšem opět úplně jinde. Za hrazené léky ročně utratí cca o 1,5 mld. Kč více, zatímco úspory na zdravotnických prostředcích mohou činit maximálně 500 mil. Kč. Ministerské analýzy tak odporují základním kupeckým počtům. Při negativní bilanci pro zdravotnictví na úrovni 1 mld. Kč ohlásit úsporu 3,5 mld. Kč, to je trochu moc. Podrobněji již nebudu rozebírat některá dílčí mediální vyjádření ministrů financí a zdravotnictví, jakože se v ČR spotřebuje léků s 15% sazbou DPH cca za 140 mld. Kč ročně nebo že náklady zdravotních pojišťoven na zdravotnické prostředky jsou desetkrát větší než náklady na léky.


Úspory a zároveň posílení příjmů státního rozpočtu jsou jistě krokem správným směrem, nicméně vláda by u toho neměla lhát a prezentovat zcela falešná čísla. Může tak velmi snadno ztratit důvěru občanů. Zároveň je otázkou, zda je správné zachraňovat státní rozpočet na úkor zdravotnictví. Mohli bychom se tak snadno dostat z deště přímo pod okap.


Autor: Jakub Král

Comments


bottom of page