top of page

V ČR se prodávají padělky dětských respirátorů

Aktualizováno: 19. 7. 2022

Přes 50 značek respirátorů KN95 se na českém trhu prodává nelegálně. Mezi produkty s podvodně deklarovaným certifikátem jsou i dětské respirátory.

Asociace nanotechnologického průmyslu ČR ve spolupráci se vzdělávací a poradenskou společností Porta Medica odhalily 53 značek respirátorů KN95 bez řádného označení CE nelegálně prodávaných na českém trhu. Prodejci více než třetiny těchto výrobků (konkrétně 20 značek) navíc klamou spotřebitele uváděním padělaných označení CE a více než desetina (7 značek) přitom podvodně deklaruje neexistující certifikát EU. Respirátory falešně opatřují označením CE dokonce se čtyřmístným číslem notifikovaných zkušeben, které jim však certifikát prokazatelně nevydaly. Podíl nelegálních respirátorů KN95 bez CE nebo s falešným CE tvořil mezi nakoupenými produkty KN95 přes 98 %.


Všech 53 značek respirátorů KN95 nakoupil jediný pracovník za 3 hodiny v internetových obchodech. Respirátory KN95 nakupoval přes nabídky srovnávačů cen Zbozi.cz a Heureka.cz. Všechny objednané respirátory také fyzicky obdržel. Vzhledem k tomu, že každou nelegální značku respirátorů KN95 prodává průměrně 6 dodavatelů, odhalil tím současně stovky prodejců nelegálních respirátorů KN95 bez označení CE nebo s padělaným CE. Na žádný z nakoupených respirátorů se nevztahovaly výjimky udělované Českou obchodní inspekcí (ČOI) v první polovině roku 2020. Pokud by se kontrolním nákupům respirátorů KN95 takto věnoval alespoň jeden inspektor ČOI, mohl by z pohodlí své kanceláře během osmihodinové pracovní doby odhalit velkou část nelegálních značek respirátorů KN95 a jejich tuzemské internetové prodejce. Naprostá většina respirátorů KN95 nabízených v českých e-shopech jsou bez CE, anebo dokonce s padělaným CE. Náš tříhodinový nákup takto mezi objednanými respirátory KN95 objevil 98 % respirátorů, jejichž nelegálnost potvrdili nejen experti ze vzdělávací a poradenské společnosti Porta Medica, ale také zástupci oslovených notifikovaných osob provádějících certifikaci respirátorů v rámci EU. /viz vyjádření podvedených notifikovaných osob níže/

Příčiny rozsáhlých podvodů při prodeji respirátorů KN95 bez CE na českém trhu

Jednou z příčin rozsáhlých podvodů v hodnotě stovek milionů korun spočívajících v prodeji nelegálních respirátorů KN95 bez označení CE je vládní nařízení o povinném nošení respirátorů (mj. KN95 a N95) a dále rozhodnutí o prominutí placení daně z přidané hodnoty na respirátory KN95 z 1. února 2021. /viz zdroj 1 níže/ Toto rozhodnutí osvobodilo od placení DPH prodejce respirátorů KN95 a N95, které neprošly řádnou evropskou certifikací. Kdyby touto certifikací prošly, měly by standardní evropské označení FFP1, FFP2 nebo FFP3. U zboží splňujícího evropské základní požadavky na bezpečnost a účinnost není v EU žádný důvod uvádět označení podle neevropských norem, které nejsou v na trhu EU relevantní. Totéž platí pro nadbytečné zmiňování označení KN95 a N95 ve vládním nařízeních.

Čeští a ostatní evropští výrobci investovali nemalé prostředky do vývoje respirátorů, které musí splnit náročné požadavky, jež pokrývá harmonizovaná evropská norma EN149, a dále podstoupili drahý a náročný mnohaměsíční certifikační proces. Za certifikaci každého respirátoru zaplatili stovky tisíc korun. Naproti tomu dovozci nelegálních respirátorů KN95 bez CE se certifikací nezdržovali, za certifikační proces tedy nic neplatili. Pouze nakoupili konstrukčně jednodušší a tím i levnější respirátory KN95 v Číně, aniž by kdokoli zkoumal, zda svými parametry splňují alespoň tuto třídu ochrany, a své nelegální zboží bez CE na českém trhu prodávají. Podvody s CE se jim vyplácejí. ČOI nelegální výrobky prakticky nestahuje z trhu a neudílí citelné pokuty. Na základě nedostatků zjištěných při kontrolách osobních ochranných prostředků dýchacích cest uložila ČOI za celý rok 2020 podle vlastního sdělení jen 32 pokut v průměrné výši pouhých 17 tisíc korun. /viz zdroj 2 níže/ Proč by dovozci ztráceli čas a vydávali statisíce korun za certifikaci, když jim při případném odhalení prodeje nelegálních respirátorů KN95 bez CE hrozí naprosto směšná pokuta?

ČOI ještě 14. března 2021 ve své tiskové zprávě uváděla: „Označení N95 nebo KN95 na respirátoru neznamená nic zavrženíhodného. Naopak, výrobce tímto způsobem deklaruje, že jde o respirátor, který vyhovuje kritériím dle americké, resp. čínské technické normy (standardu) pro klasifikaci jakostní úrovně N95, resp. KN95. Tentýž výrobek přitom může projít testováním a klasifikací dle vícera standardů a pak také může nést vícero označení příslušné klasifikace (např. FFP2/KN95)./viz zdroj 3 níže/


Česká obchodní inspekce v době podzimního a zimního nouzového stavu, během kterého umíraly na COVID-19 desítky tisíc Čechů, trestuhodně mátla spotřebitelskou veřejnost a dávala tím v sázku zdraví a životy ohrožených skupin obyvatel, když obhajovala prodej respirátorů KN95, které se u nás v drtivé většině prodávají bez označení CE a bez jakékoli výjimky od orgánu dozoru. Úlohou České obchodní inspekce jako orgánu dozoru nad trhem je mimo jiné striktní vyžadování a kontrola plnění požadavků nařízení EU 2016/425 o osobních ochranných prostředcích. Všechny evropské dozorové orgány musí garantovat, že na trhu EU jsou pouze takové výrobky, které plní požadavky harmonizačních právních předpisů EU. Mezi testovanými respirátory KN95 jsme našli výrobky, jejichž filtrační záchyt se pohyboval pouze kolem 40 procent. Filtrační účinnost těchto respirátorů KN95 tedy byla na méně než polovině hodnoty, kterou určuje i měkčí čínská norma. Česká obchodní inspekce obhajobou prodeje respirátorů označených KN95 podle čínské normy bez jakéhokoli přetestování v EU pro většinu českých spotřebitelů legitimizovala prodej osobních ochranných prostředků bez jakékoli evropské kontroly kvality,“ říká předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Jiří Kůs.

ČOI ve své tiskové zprávě 14. března 2021 napsala, že "technické normy v našem právním řádu nemají samy o sobě obecnou závaznost a ani v oblasti respirátorů zde není v právních předpisech ‚nadekretována‘ jedna jediná technická norma (např. EN 149), kterou je přípustné k deklaraci jakostní úrovně respirátoru použít." /zdroj 3/

Česká obchodní inspekce se v posledním půlroce dopustila velkého množství nešťastných vyjádření, která u většiny spotřebitelů důvodně vzbudila falešné přesvědčení, že prosté umístění nápisu KN95 na obalu respirátorů představuje kvalitativní ekvivalent třídy ochrany FFP2 deklarovaný prostřednictvím označení CE na základě přezkoušení respirátoru notifikovanou osobou v rámci evropské certifikace. Taková vyjádření jsou však extrémně nebezpečná, neboť nabourávají celoevropský systém garance bezpečnosti a účinnosti na základě fyzického přetestování všech parametrů oprávněnou zkušebnou v rámci EU. Zároveň ignorují tzv. předpoklad shody, který říká, že splnění všech požadavků uvedených v harmonizované evropské normě EN149 automaticky znamená shodu se základními požadavky nařízení EU 2016/425. Nic z toho samozřejmě pro respirátory KN95 neplatí, neboť ty jsou v lepším případě posouzeny podle čínské normy GB 2626, na kterou se předpoklad shody nevztahuje, v horším případě jsou opatřeny nápisem KN95 bez jakéhokoli testování,“ uvádí právní expert Jakub Král ze vzdělávací a poradenské společnosti Porta Medica a zároveň člen Pracovní skupiny pro certifikace a zkušebnictví zřízené vládní Radou pro podporu strategických technologií a produktů.

ČOI aktuálně uvádí, že od ledna do dubna 2021 zahájila celkem 785 kontrol zaměřených na osobní ochranné prostředky poskytující ochranu dýchacích cest. Provedení kontroly není samo o sobě výsledkem činnosti, který by efektivně zajistil bezpečnost a ochranu zdraví spotřebitelů. Je to pouhý dílčí nástroj, jak zjistit, co se na trhu děje. Zvýšený počet kontrol, jakož i prohlášení o tom, že tato oblast se stala hlavní prioritou České obchodní inspekce pro rok 2021, jsou pozitivní signály, avšak zcela se minou účinkem, pokud efektivní nástroje boje s podvodníky, jako je stahování nelegálních respirátorů z trhu nebo udílení dostatečně odrazujících pokut nebudou využity, anebo se uplatní příliš pozdě. Hezkým příkladem může být ukončení doprodejů necertifikovaných respirátorů na základě výjimek z doby prvního nouzového stavu na jaře 2020. Když jsme požadovali ukončení těchto doprodejů v únoru letošního roku, tak to podle České obchodní inspekce nebylo možné. Nyní se dozvídáme, že od července to již možné je. Bohužel to přijde v době, kdy už nebude povinné nošení respirátorů na pořadu dne, konstatuje Aleš Martinovský, další odborník ze společnosti Porta Medica, jenž se dlouhodobě věnuje pravidlům uvádění výrobků na trh EU. /viz zdroj 4 níže/


ČOI podle sdělení svého mluvčího vydala 281 zákazů dodávání osobních ochranných prostředků na trh na 334.681 kusů výrobků. „ČOI stále operuje jiným a zjevně méně efektivním nástrojem. Zákaz dodávání na trh není zcela adekvátní řešení, obzvláště za situace, kdy se na trhu objevují padělky nebo dokonce nebezpečné výrobky, které při technických zkouškách nesplňují základní požadavky na bezpečnost a účinnost. V takovém případě je na místě kombinace jiných opatření, konkrétní stažení z trhu či dokonce z oběhu (od konečných uživatelů), fyzická likvidace a přísné pokuty, které svou výší nebudou pod úrovní nákladů za základní certifikaci. Není správné, aby byla pokuta “levnější” než splnění zákonné povinnosti,“ uvádí Jakub Král ze společnosti Porta Medica.


ČOI dále argumentuje tím, že od počátku roku vydala cca 80 stanovisek k dovozu respirátorů, přičemž pouze v 9 případech bylo toto stanovisko kladné, bez dalších podmínek. Počet kusů výrobků, jejichž propuštění do volného oběhu nebylo bez dalšího ze strany ČOI umožněno, dosáhl 21,8 milionů kusů. To je chvályhodná iniciativa Celní správy ČR a příkladná součinnost ČOI, avšak na první pohled dobře vypadající hodnota 21,8 mil. ks bohužel nevyjadřuje množství zabavených a zlikvidovaných kusů nelegálních či padělaných respirátorů. Fakticky jde o počet kusů, kde ČOI uplatnila nějaké dílčí připomínky, např. poukázala na nedostatky ve značení, které mnoho dodavatelů “napravilo” přelepkou umístěnou na balení respirátorů v rámci celního skladu a následně byla podstatná část takových respirátorů uvolněna stejně k uvedení na trh. I Celní správa ČR nedávno potvrdila, že neeviduje jediný případ stažení nelegálních respirátorů z trhu.


Za leden až duben 2021 ČOI v souvislosti s kontrolu osobních ochranných prostředků pravomocně uložila 81 pokut v celkové hodnotě 1.106.000,- Kč. Průměrná pokuta tak ještě klesla na necelých 14 tisíc korun (za rok 2020 byl průměr cca 17 tis. Kč). Vzhledem k tomu, že legální uvedení na trh, především certifikace spojená s nutnými zkouškami, stojí kolem 250 tisíc korun, je zřejmé, že i případným "smolařům" mezi podvodníky, kteří jsou odhaleni a potrestáni, se podvádění vyplatí, neboť ušetří přes 200 tisíc korun a jejich nelegální zboží jim nikdo nezabaví a nezlikviduje. Pro celý kontext posouzení adekvátnosti výší udělovaných pokut je relevantní i celková hodnota obchodu, o kterém je řeč, v prodeji respirátorů jen na území ČR se točí desítky miliard korun.

Respirátory KN95 s podvodně deklarovanou evropskou certifikací

Při nákupu jsme odhalili dvě značky respirátorů KN95 s falešným označením CE, kde bylo uvedeno identifikační číslo zkušebny 1282 (ECM). Italská notifikovaná osoba ECM na úvodní straně svého webu upozorňuje na podvodné užívání jejího čísla v souvislosti s certifikací respirátorů, protože tato vůbec nedisponuje oprávněním vydávat certifikáty pro osobní ochranné prostředky.Dále jsme zaznamenali značku respirátorů KN95, u které prodejce deklaruje falešné označení CE s číslem 1024. Tuzemská notifikovaná zkušebna Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP), kterou identifikuje čtyřčíslí 1024, písemně potvrdila, že výrobek nese jiný název, než je uveden na certifikátu, a že VÚBP necertifikovala zdokumentovaný respirátor, u kterého prodejce uvádí CE 1024.Mezi respirátory KN95 zakoupenými v českých internetových obchodech byl i dětský respirátor s CE 2834. Irská notifikovaná zkušebna CCQS, kterou identifikuje čtyřčíslí 2834, po našem dotazu vyloučila, že by tomuto nebo jakémukoli jinému dětskému respirátoru udělila certifikát, který by umožnil legální označení CE 2834. Další dětský respirátor KN95 byl s CE 2703. Polská notifikovaná zkušebna ICR, kterou identifikuje čtyřčíslí 2703, potvrdila, že nemá oprávnění vydávat certifikáty na osobní ochranné prostředky a označení zdokumentovaného respirátoru KN95 s CE 2703 je nelegální.Dalším podvodným dětským respirátorem KN95 byl respirátor s falešným CE 2163. Turecká notifikovaná zkušebna Universal Certification, kterou identifikuje čtyřčíslí 2163, potvrdila, že nikdy nevydala certifikát pro žádný dětský respirátor. Zaznamenali jsme i dětské respirátory, u kterých podvodníci uváděli jedno CE s čtyřmístným číslem na krabičce a jiné CE s čtyřmístným číslem přímo na výrobku. /viz vyjádření podvedených notifikovaných osob níže/


Pracovníci irské notifikované zkušebny CCQS nás dále ubezpečili, že jako notifikovaná osoba nesmí vydávat certifikáty pro děti a že žádná notifikovaná zkušebna, o které vědí, nikdy necertifikovala respirátory pro děti podle evropské normy EN 149. Evropská harmonizovaná technická norma EN 149 totiž vyžaduje testování na dobrovolnících při pracovním zatížení, avšak v Evropské unii nesmí děti mladší 15 let pracovat (s výjimkou umělecké činnosti). Není tedy možné respirátory testovat na dětských dobrovolnících při simulaci práce v silně znečištěném prostředí. /viz vyjádření podvedených notifikovaných osob níže/Zástupci notifikovaných zkušeben nám po odhalení podvodných označení CE u respirátorů KN95 na českém trhu doporučili, abychom se obrátili na český orgán dozoru nad trhem, tedy na Českou obchodní inspekci. My jsme takto v minulosti jednali, ale bohužel bez uspokojivého výsledku. Pokud bychom nyní uvažovali, jestli se obrátíme na nějaký orgán, který by tyto podvody mohl řešit, byl by to Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF. Tato instituce snad nemá žádný důvod obhajovat a krýt prodej nelegálních respirátorů KN95, které jsou v naprosté většině prodávány bez označení CE nebo s padělaným CE,“ říká předseda výkonné rady Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Jiří Kůs.

Situace na trhu je stále žalostná. Na jednu stranu dostáváme zpětnou vazbu ze solidních lékáren, že jsou šikanovány pro naprosto marginální nedostatky typu, že na jimi prodávaných řádně certifikovaných respirátorech není doslovně uvedeno, že se nesmí používat ve výbušném prostředí, nebo že číslo šarže je uvedeno jen na obalu a na samotném respirátoru chybí. Vedle toho nakoupíme za 3 hodiny desítky značek na první pohled zcela nelegálních, necertifikovaných a také padělaných respirátorů včetně dětských a ty jsou stále tolerovány. Špatně se mi v tomto postupu nalézá princip přiměřenosti. Vytrácí se selský rozum a schopnost odlišovat věci důležité s bezprostředním dopadem na zdraví spotřebitelů od ryze formálních bagatelních nedostatků. Tuzemským výrobcům a poctivým dodavatelům přitom opravdu není třeba nadržovat, plně postačí, když nebudou flagrantně diskriminováni, dodává Jakub Král.


"Přehled všech 53 značek nakoupených respirátorů KN95 bez CE nebo s padělaným CE předáme kterémukoli tuzemskému novináři nebo novinářce, aby si naše zjištění mohli interně ověřit. Nemáme důvod zveřejnit jednotlivé podvodníky, kteří využívají státem vytvořenou příležitost k podvodům. Chceme veřejnost především upozornit na mnohamilionový podvodný systém, který svými nesmyslnými kroky vytvořila vláda, a Česká obchodní inspekce coby úřad dozoru nad trhem v potírání těchto podvodů dlouhodobě selhává," říká předseda výkonné rady Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Jiří Kůs.


Zdroje:


1) Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události (prominutí daně se týká i nezákonných respirátorů KN95 a N95): https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2021/financni-zpravodaj-cislo-8-2021-40780

2) Kontrolní činnost ČOI v oblasti osobních ochranných prostředků v roce 2020: https://www.coi.cz/kontrolni-cinnost-coi-v-oblasti-osobnich-ochrannych-prostredku-v-roce-2020/

3) ČOI obhajuje čínské označení KN95 na českém trhu:

4) ČOI se chystá od 1. 7. 2021 přestat tolerovat další prodej respirátorů, kterým udělila v roce 2020 tříměsíční výjimku. Nelegální respirátory KN95 bez CE, kterým nebyla udělena výjimka, nezmiňuje:Vyjádření podvedených notifikovaných osob, jejichž certifikace byla padělána:

769 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page