top of page

Seminář k zařazování ZUM vyjasnil novou metodiku a poskytl praktická doporučení

Dne 22. března jsme v prostorách naší kanceláře uspořádali seminář na téma „Zařazování ZUM do Číselníku VZP“, a to za aktivní účasti zástupců VZP, Ing. Mgr. Jany Bolečkové, Ph.D., vedoucí Oddělení hodnocení zdravotnických prostředků, a paní Mileny Novotné, specialistky pro oblast cen a úhrad zdravotnických prostředků.


Účelem semináře bylo představit a detailně popsat nový proces zařazování zvlášť účtovaného materiálu (ZUM) do Úhradového katalogu VZP-ZP v souvislosti s nově přijatou metodikou, na které VZP a Svaz zdravotních pojišťoven spolu s Ministerstvem zdravotnictví, Státním ústavem pro kontrolu léčiv a dalšími stakeholdery z řad dodavatelů zdravotnických prostředků v uplynulých měsících intenzivně pracovali, o čemž jsme informovali zde a zde.


Účastníkům semináře jsme nejen detailně představili nové procesy, které je při podávání návrhů na zařazení ZUM do Číselníku VZP čekají, ale především jsme připravili sadu praktických dotazů na zástupce VZP za účelem vysvětlení některých nejasných míst nové metodiky a postupů. VZP zhodnotila první podané návrhy, které obdržela počátkem března; účastníkům semináře tak byla představena nejčastější pochybení vůči nové metodice, kterých se navrhovatelé v praxi dopouštějí, a tipy, jak se jich vyvarovat. Pozornost se dále soustředila na metodiku vypracování analýzy dopadu do rozpočtu, která je, až na malé výjimky, povinnou součástí návrhu pro zařazení zásadních i mírných inovací. Byly také diskutovány zdroje požadovaných informací, praktické rady, jak pracovat s registračními listy příslušných výkonů, a některé nejasné pojmy, které neodpovídají terminologii související legislativy (vyjasněna tak byla např. problematika souprav, sad a setů).


Zásadní informací pro všechny zúčastněné pak bylo představení plánu na zavedení dalších prvků HTA do procesu zařazování ZUM do Číselníku VZP. V blízké budoucnosti je třeba počítat i s povinným předkládáním farmakoekonomických analýz pro některé typy návrhů představující zvýšené náklady pro prostředky veřejného zdravotního pojištění.


Autor: Aneta Dostálová

150 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page