top of page

Příprava ePoukazu na zdravotnické prostředky

Aktualizováno: 16. 11. 2022

Pokud jde o technickou stránku věci, pak vývoj systému pokračuje podle původního harmonogramu. V současné době již mají dodavatelé softwarových řešení pro předepisující lékaře i pro vydávající lékárny a výdejny zdravotnických prostředků přístup do testovacího prostředí. Původně byl plánován na podzim tohoto roku ještě tzv. pilotní provoz s dobrovolníky z řad předepisujících lékařů a vybraných výdejců. Takovýto pilot by probíhal již s využitím skutečných, nikoli fiktivních údajů. Bohužel dotčené přechodné ustanovení zákona uskutečnění tohoto záměru neumožňuje. Systém tedy bude až do započetí ostrého provozu testován na smyšlených údajích a simulace předepisování a výdeje nebude zakončena tím, že by si pacient mohl reálně odnést domů vydaný zdravotnický prostředek.


Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv připravilo návrh zcela nové prováděcí vyhlášky, která stanoví náležitosti elektronického poukazu na zdravotnické prostředky. Vydání této vyhlášky je zákonnou podmínkou spuštění celého systému ePoukaz. Návrh vyhlášky by měl být v nejbližší době rozeslán do připomínkového řízení. Finalizaci a publikaci vyhlášky lze očekávat někdy na přelomu roku, patrně v lednu 2022.


Následně Ministerstvo zdravotnictví zveřejní ve Sbírce zákonů oznámení, že systém ePoukaz je plně připraven k ostrému provozu. Toto by mělo podle současných informací nastat v průběhu ledna 2022. Pokud se tak skutečně stane, pak by měla být elektronická preskripce zdravotnických prostředků reálně zahájena 1. 3. 2022. Původní časový harmonogram byl poněkud smělejší a předběžně počítal s oficiálním spuštěním systému již od počátku příštího roku, avšak bohužel došlo ke zdržení při konečném schvalování velké novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, která se preskripce zdravotnických prostředků v několika důležitých ohledech týká (změna schvalování zdravotnických prostředků zdravotními pojišťovnami, umožnění dílčí preskripce ze strany zdravotních sester atd.). Tato novela byla po vrácení Senátem definitivně schválena teprve v září.


Autor: Jakub Král

Comments


bottom of page