top of page

Pozvánka na konferenci Zdravotnické prostředky 2022

Aktualizováno: 22. 11. 2022

Dne 23. listopadu 2022 pořádáme ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví konferenci s titulem Zdravotnické prostředky 2022, která proběhne v prostorách Grandium Hotel Prague.

Konference je součástí Tříletého kvalifikačního kurzu pro osoby odpovědné za dodržování právních předpisů dle nařízení EU 2017/745 (MDR) a nařízení EU 2017/746 (IVDR) České agentury pro standardizaci, je ale otevřena široké laické i odborné veřejnosti, nikoliv pouze účastníkům kurzu.

Součástí konference bude několik přednášek a dva diskusní panely, kde budou moci účastníci řešit aktuální odborná témata se zástupci regulátora, zdravotní pojišťovny či na poli zdravotnických prostředků významných asociací.


Detailní program, a informace o tom, jak se na konferenci přihlásit, najedete v níže uvedených dokumentech. Čas pro podání přihlášek je do 30. září 2022.


Pozvánka - jak se přihlásit
.pdf
Stáhnout PDF • 343KB
Program
.pdf
Stáhnout PDF • 316KB

Kommentare


bottom of page