top of page

Porta Medica přispěla expertízou ke vzniku průvodce obličejových masek

Aktualizováno: 19. 7. 2022

Naše společnost se v rámci expertní komunity zapojila do přípravy Průvodce základy regulace obličejových masek, jakožto osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.


Publikace vznikla činností Pracovní skupiny pro zkušebnictví a certifikace ustavené v rámci Rady pro kkordinaci podpory strategických technologií a produktů. Cílem dokumentu je nabídnout stručného a srozumitelného průvodce základními regulatorními požadavky, jež jsou kladeny na obličejové masky a další ochranné pomůcky, a pravidly jejich uvádění na trh. Velké poděkování za vznik této publikace patří Ing. Martině Tauberové, náměstkyni ministra průmyslu a obchodu a současně garantce pracovní skupiny.


Průvodce je níže volně dostupný ke stažení:

Pruvodce zaklady regulace oblicejovych m
.
Stáhnout • 561KB

Comments


bottom of page