top of page

Ostrý start elektronické preskripce zdravotnických prostředků se odkládá

V roce 2020 nás zasáhla první vlna pandemie COVID-19 a v tu samou dobu se v poslanecké sněmovně projednával zákon o zdravotnických prostředcích (současný zákon č. 89/2021 Sb.). Byla to velmi zvláštní doba, kdy se pacienti báli navštěvovat ordinace svých lékařů, a stejně tak i lékaři měli obavy z potenciální nákazy od svých pacientů. Obě strany tak usilovaly o minimalizaci osobních setkání. Tomu šlo naproti ministerstvo zdravotnictví, jakož i zdravotní pojišťovny, a to prostřednictvím podpory telemedicínských výkonů.Co se týče předepisování léčivých přípravků, byla situace poměrně jednoduchá díky systému eRecept. Lékaři tak mohli bez problémů vystavovat lékařské předpisy na dálku.


V případě zdravotnických prostředků je však situace horší, neboť doposud není umožněno elektronické předepisování. Na základě iniciativy pacientských organizací si členové zdravotního výboru sněmovny osvojili pozměňovací návrh, který zavedl možnost vystavování elektronických poukazů. Aby měl Státní ústav pro kontrolu léčiv klid a dostatek času na přípravu systému ePoukaz, byla stanovena tzv. plovoucí účinnost. To znamená, že ostrý provoz systému bude zahájen druhý kalendářní měsíc následující po měsíci, ve které ministerstvo zdravotnictví vydá ve Sbírce zákonů prohlášení, že ePoukaz je připraven a plně funkční.


V létě 2021 byl zahájen testovací provoz pro dodavatele předepisovacích a výdejních IT systémů. Prvotní plány hovořily o spuštění ostré verze systému od počátku roku 2022, následně se však ukázalo, že bude zapotřebí poněkud více času, aby ministerstvo stihlo vydat nezbytnou prováděcí vyhlášku obsahující náležitosti ePoukazu. V listopadu 2021 ministerstvo zdravotnictví oficiálně přislíbilo veřejnosti termín spuštění elektronické preskripce zdravotnických prostředků od 1. 3. 2022. Bohužel však v mezidobí neuskutečnilo připomínková řízení k výše zmíněné vyhlášce. Na tu se čeká i nyní a vzhledem k tomu, že již máme měsíc únor, je zřejmé, že od března systém ePoukaz spuštěn nebude. Nyní jsou ve hře dvě varianty. Buď ministerstvo vyhodnotí, že elektronické předepisování zdravotnických prostředků je v době pandemie priorita, pak lze očekávat menší zpoždění cca jeden až dva měsíce, anebo bude postupovat dále jako doposud, a pak se bude čekat až na účinnost nového zákona o zdravotnických prostředcích a IVD, jenž má také velké zpoždění. Očekáváme jej až letos na podzim.


Autor: Jakub Král

Comentários


bottom of page