top of page

Na SÚKL vzniká nová Sekce regulace zdravotnických prostředků

Aktualizováno: 6. 1. 2023

Od počátku roku 2023 došlo na Státním ústavu pro kontrolu léčiv k úpravě vnitřní struktury pro agendu zdravotnických prostředků. Dosud měl SÚKL tři sekce, které se věnovaly problematice související s léčivými přípravky, dále jednu sekci pro zbytkovou agendu, např. veřejné zakázky, podatelnu, účetnictví atp., a na stejné úrovni odbor zdravotnických prostředků, pod který spadalo celkem pět oddělení.


Kompetence SÚKL v oblasti zdravotnických prostředků se dlouhodobě rozšiřují. Přibyl dozor nad reklamou ZP, probíhají přípravy nového Informačního systému zdravotnických prostředků, který nahradí dosavadní systém RZPRO pro ohlašování na národní úrovni, a vznikly další agendy související s účinností nařízení MDR a IVDR. Z odboru se tedy nově stala Sekce regulace zdravotnických prostředků. Sekce má pod sebou dva nověvzniknuvší odbory, a to Odbor expertních činností a Odbor dozoru nad trhem.


Mírně se i změnila personální struktura vedoucích, přičemž vedoucí Oddělení klinického hodnocení zdravotnických prostředků, Mgr. Karolína Peštová, je nově pověřena řízením celé sekce zdravotnických prostředků, výběrové řízení na post ředitele ovšem stále probíhá. Dosavadní ředitel odboru ZP, MUDr. Darek Foit, MBA, nově odpovídá pouze za Odbor expertních činností, pod které spadají tři oddělení, a to Oddělení klinického hodnocení ZP, Oddělení odborných posudků a Oddělení registrací a notifikací. Druhý, sekci přímo podřízený Odbor dozoru nad trhem ZP nyní vede Ing. Martin Tulis. Pod Odbor dozoru spadají též tři oddělení - Oddělení kontroly, Oddělení vigilance a Oddělení dozoru nad reklamou. U většiny nových oddělení ovšem zatím vedoucí pozice nejsou obsazeny.


Pro přehlednější představu uvádíme porovnání struktur SÚKL níže v grafické podobě.Kommentare


bottom of page