top of page

Ministerstvo zdravotnictví otevřelo diskuzní platformu k řešení problémů v oblasti ZP

V posledních měsících se v agendě týkající se zdravotnických prostředků nakumulovalo hned několik významných problémů, které si žádají rychlá řešení. Pádivá inflace a bezprecedentní nárůst nákladů na dodávání zdravotnických prostředků na trh na území ČR vytváří silný tlak na uvolnění cenové regulace, jakož i na navýšení úhrad ze zdravotního pojištění. Současně se eskaluje situace v rámci procesu zařazování zvlášť účtovaného materiálu (ZUM) do číselníků zdravotních pojišťoven. Ministerstvo si je vážnosti situace plně vědomo, a tak pro zainteresované strany (asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, zdravotní pojišťovny, odborné společnosti, SÚKL a ÚZIS) ustavilo diskusní platformu, a to s cílem rychlé identifikace akutních problémů, jakož i nalezení možných řešení, která budou pro všechny strany přijatelná.


Dne 22. dubna 2022 se uskutečnilo první setkání, kde jednotliví stakeholdeři představili, co je aktuálně trápí v oblasti regulace zdravotnických prostředků. Všichni tak prezentovali primárně „wish list” agend, jež by si přáli prodiskutovat. Cílem tohoto jednání tak nebylo okamžité nalezení shody ohledně adekvátního řešení daných problémů, nýbrž rozdělení partikulárních témat do smysluplných celků a stanovení harmonogramu dalších jednání. Zároveň bylo rozhodnuto, že by měly být řešeny relativně odděleně sféry ambulantní a lůžkové (ústavní) péče.


Následovalo první věcné jednání celé platformy dne 6. května 2022, které bylo věnováno problematice cenové regulace. Poměrně rychle byla nalezena shoda, že je nutné přistoupit k částečné cenové deregulaci zdravotnických prostředků hrazených na poukaz, a to na základě pravidla, že deregulovány mají být a priori ty úhradové skupiny jsou zařazeny alespoň čtyři zdravotnické prostředky od čtyř různých výrobců. Určitou výjimku mohou představovat případy heterogenních úhradových skupin, kde je sice výše uvedená podmínka naplněna, avšak zároveň se v takových skupinách nachází zcela nezaměnitelní zdravotnické prostředky, jejichž dodavatelé mají monopolní či oligopolní postavení. Taktéž bude zkoumán podíl daných výrobců na trhu v rámci určité úhradové skupiny, aby nedocházelo k tomu, že jsou ve skupině produkty čtyř výrobců, avšak jeden z nich má podíl na trhu přes 70 % apod. Zdravotní pojišťovny mají provést analýzu a připravit návrh cenové deregulace. Další jednání se uskuteční 3. června 2022 a bude věnováno oblasti zvlášť účtovaných materiálů.


Autor: Jakub Král

Comments


bottom of page