top of page

Kritické oblasti pro přechod z MDD na posouzení shody dle MDR

Aktualizováno: 29. 9. 2023

Připravili jsme pro vás přehled oblastí, které považujeme za KRITICKÉ při přípravě na přechod z MDD na MDR. Výběr je založen na těchto kritériích:

  • Zásadní rozdíl mezi MDD a MDR s velkým dopadem na výrobce / prostředek.

  • Obtížnost jejich zvládnutí se potvrzuje na základě praktických zkušeností našich klientů.

  • Často unikají pozornosti.

Pro přehlednost jsme tyto oblasti rozdělili na „obecné“, které se týkají všech výrobců a všech zdravotnických prostředků a „specifické“, které se týkají jen některých skupin prostředků. Výběr představuje samozřejmě subjektivní pohled. Přesto věříme, že pro čtenáře bude inspirativní a pomůže zejména při správném zaměření zdrojů při přípravě na MDR certifikaci.


Kriticke oblasti pri prechodu z MDD na MDR
.pdf
Stáhnout PDF • 108KB


MDR Porta Medica

154 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page