top of page

Jak to bude dál s testováním od září?

Aktualizováno: 16. 11. 2022

Uprostřed letních prázdnin a dovolených se jen málokomu chce přemýšlet o tom, co nás všechny čeká od září. Přesto si však dovolím malé regulatorní okénko týkající se problematiky testování jinými osobami, než jsou zdravotničtí profesionálové. Podle veřejných prohlášení ministra zdravotnictví čeká přinejmenším na žáky a studenty škol několikakolové testování na onemocnění COVID-19. Prozatím víme, že stát za tímto účelem realizuje veřejnou zakázku na nákup antigenních testů. Ty mají standardně používat zdravotničtí profesionálové, avšak v době masivního jarního testování ve školách a na pracovištích byly ze strany ministerstva zdravotnictví udělovány ve velkém měřítku výjimky pro použití laickými osobami. V praxi tak nebyly používány takzvané selftesty certifikované notifikovanými osobami, nýbrž testy určené do rukou profesionálů. V průběhu testování pak sílila veřejná kritika toho, že byly často používány nekvalitní testy a že nebyl vždy dodržen správný postup použití testů, a tak se nezřídka objevovaly falešně pozitivní i falešně negativní výsledky.

Logicky se tak nabízí otázka, jak to bude na podzim. Ministerstvo jasně deklaruje, že již nehodlá udělovat žádné další výjimky, a tak by měla Správa státních hmotných rezerv nakoupit buď certifikované antigenní testy pro sebetestování, které jsou již v EU k dispozici a dostupné jsou také v ČR, anebo testy, které byly uvedeny na trh EU na území ČR v době platnosti výjimky ministerstva zdravotnictví. Je však velmi nepravděpodobné, že by měl nějaký distributor na skladě v ČR několik miliónů testů, které byly uvedeny na trh před dvěma a více měsíci. Poslední možností legálního nákupu je pak případ, kdy by ministerstvo zdravotnictví porušilo svou veřejnou deklaraci a opětovně udělilo výjimku dodavateli, který nabídne ve veřejné zakázce nejnižší cenu.


Vzhledem ke kusým informacím, které se objevily ve veřejném prostoru ohledně tohoto nákupu, přibývá stále více otazníků a všichni jsme v očekávání, jak tato tajenka nakonec dopadne. Naše přání je jednoduché. Vyvarujme se tomu, co jsme v ČR zažili v průběhu prvního pololetí 2021 s respirátory KN95. Pravidla by měla platit pro všechny stejně. Snad se v září vyhneme konstatování „stejné chyby, stejné známky“. Klíčové je, aby se k testování používaly skutečně prověřené a kvalitní testy, které jsou dobře přizpůsobeny tomu, že s nimi nebudou pracovat zdravotničtí pracovníci, nýbrž laici, v případě škol dokonce děti. Držme si palce.


Autor: Jakub Král

Σχόλια


bottom of page