top of page

Horizont války v souvislosti se zdravotnickými prostředky

Před dvěma lety přišla krize v podobě COVID-19 a nyní, místo uvolnění a radosti z postupného rušení opatření, přichází obava z blízké války. A to z války, jejíž iracionalita je směsí 1. světové a ruské občanské války. Co to ovšem znamená v krátkodobém a střednědobém horizontu pro segment zdravotnických prostředků?

  • Onemocnění COVID-19 nezmizelo. Výrobci diagnostických zdravotnických prostředků in vitro by měli investovat do přípravy na nové vlny a varianty onemocnění.

  • Již jsme propadali iluzi, že nás čeká růst cen energií v souvislosti s tzv. Zelenou dohodou pro Evropu (Green deal). A ejhle - růst cen energií bude ještě vyšší a z důvodů zcela jiných.

  • Růst cen vybraných strategických surovin, až na některé high-tech oblasti, pravděpodobně zdravotnické prostředky příliš nezasáhne. Ale růst cen dopravy z Asie a rozkolísanost logistických řetězců zůstanou realitou nejbližší budoucnosti.

  • Stoupne také poptávka po spotřebním materiálu ze strany armády. Bude se jednat zejména o jednoduchý materiál pro akutní použití, jako jsou rychloobvazy ve vodovzdorných obalech, autoinjektory, brašny první pomoci, infuzní sady, lůžka apod. Bude třeba vybavit armády členských států aliance na vyšších počtech vojáků a doplnit sklady pro potřeby záloh. Možná se posílí poptávka ze strany složek integrovaného záchranného systému a civilní obrany. Pravděpodobně také proběhne obnova, dovybavení a zvýšení počtu polních nemocnic. Může se jednat o nové mobilní operační sály, zobrazovací technologie apod.

  • Dojde k dalšímu pokroku v oblasti robotické chirurgie. Možnost oddělení místa chirurgického výkonu od místa práce špičkového chirurga je již dnes umožněna na zařízeních Intuitive Surgery. Složitá operace ve válečné zóně se tak již stala skutečností.

  • V souvislosti s boji na Ukrajině bude potřebná větší kapacita v oblasti individuálně zhotovovaných prostředků, zejména náhrad končetin. Ani tento bod není příliš radostný, ale jedná se o průvodní jev každého válečného konfliktu. Zda se dá očekávat urychlení pokroku v oblasti bionických protéz a podobných řešení bude záležet také na celkové ekonomické situaci cílového trhu.

Samozřejmě bych si přál, aby se některá tato očekávání nenaplnila. Bude skvělé, když se nenaplní z důvodu reálného vývoje situace. Ale zatím jim vše nasvědčuje.


Autor: Aleš Martinovský

39 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page