top of page

Detaily ePoukazu již známe, v provozu bude možná od léta

Přestože hlavním tématem měsíce je jistě válka na Ukrajině, my zůstaneme v oblasti zdravotnických prostředků a zaměříme se na nejpodstatnější legislativní novinku, kterou je návrh vyhlášky k elektronickému poukazu (ePoukazu).


Je skvělou zprávou, že Ministerstvo zdravotnictví nakonec zařadilo ePoukaz mezi resortní priority. Dochází tak sice ke značnému zpoždění oproti původně plánovanému spuštění v březnu tohoto roku, jak jsme vás informovali v předchozím čísle, přesto se tímto krokem realizace ePoukazu výrazně posunula. V souladu s všeobecným očekáváním jsou ePoukazy technicky budovány na platformě již zavedeného a osvědčeného eReceptu. Novým prvkem v tomto systému jsou samozřejmě pracoviště, která do systému nebyla dříve zapojena. Jedná se o oční optiky a všechny ostatní osoby, se kterými zdravotní pojišťovny podepsaly smlouvu o výdeji.


Na žádost těchto osob vydá i jim SÚKL přístupový certifikát do systému eRecept. Jako v případě eReceptu, bude jedinečný identifikátor ePoukazu realizován jako lineární nebo dvoudimenzionální čárový kód. Na ePoukazu se budou uvádět v zásadě obdobné informace jako na dosavadním poukazu, rozšířené o informace potřebné pro provoz elektronické verze. Pokud jde o informace vztažené ke konkrétnímu předepisovanému zdravotnickému prostředku, jedná se zejména o kód, který prostředku přidělil SÚKL, obchodní název včetně doplňku, počet balení a identifikace způsobu úhrady. Bude také uváděna diagnóza pacienta, což je důležité pro limity u některých zdravotnických prostředků. Lékař pacientovi předá buď vytištěnou průvodku s identifikátorem ePoukazu, nebo mu může identifikátor předat pomocí SMS, e-mailu, nebo prostřednictví mobilní aplikace eRecept.


Pro někoho může být překvapivé, že elektronický poukaz umožní také předepsání prostředku na zakázku. V takovém případě bude třeba zadat individuální návrh charakteristik prostředku a kód SÚKL pro jeho úhradu. K takto "technické" vyhlášce jistě nebude mnoho připomínek v dalších částech legislativního procesu. Očekáváme tedy jeho brzkou publikaci ve Sbírce zákonů. Účinnost vyhlášky je navržena na 1. května 2022. ePoukaz poté bude technicky zprovozněn, v souladu s "klouzavou účinností", druhý kalendářní měsíc po měsíci, kdy Ministerstvo zdravotnictví oznámí (také ve Sbírce zákonů), že ePoukaz je plně funkční.


Autor: Aleš Martinovský

58 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Bình luận


bottom of page