top of page

Konference Zdravotnické prostředky 2022 přinesla mnoho zásadních výstupů

Ve středu 23. listopadu 2022 se v prostorách pražského hotelu Grandium Hotel Prague uskutečnila výroční konference Zdravotnické prostředky 2022, tentokrát jako součást tříletého kurzu České agentury pro standardizaci, jenž je primárně určen osobám odpovědným za dodržování právních předpisů dle nařízení EU 2017/745 (MDR) a nařízení EU 2017/746 (IVDR). Celodenní akce, na kterou dorazilo více jak 160 účastníků, měla za cíl posunout diskuzi ohledně akutních problémů v segmentu zdravotnických prostředků. A témat bylo požehnaně.Konference byla rozdělena na dva bloky, přičemž oba obsahovaly dvojici úvodních sdělení formou krátkých přednášek a diskuzní panel, ve kterém spolu debatovali zástupci klíčových institucí a odborníci na oblast zdravotnických prostředků.

Nový zákon o zdravotnických prostředích a kontrolní činnost SÚKL


První z přednášek v rámci dopoledního bloku byla zaměřena na tuzemskou legislativu. Daniela Rrahmaniová, ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků Ministerstva zdravotnictví, představila aktuální vývoj ohledně legislativního procesu nového zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, věnovala se též cenové regulaci zdravotnických prostředků. Druhým přednášeným tématem byly aktivity Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Irena Storová, ředitelka SÚKL, se ve své prezentaci věnovala procesu implementace MDR v ČR a upozornila na nejčastější nedostatky při kontrolách hospodářských subjektů. Představila též plány SÚKL v oblasti zdravotnických prostředků na rok 2023.


Dopolední diskusní panel


Hlavními tématy dopoledního diskusního panelu byla regulace zdravotnických prostředků, a to jak na národní úrovni, přičemž zde se diskuze mj. soustředila na oblast regulace reklamy, tak na úrovni EU. V návaznosti na přednášku se též diskutovalo o kontrolní činnosti SÚKL v rámci implementace nařízení MDR. Účastníci konference byli taktéž informováni, že již nic nebrání jmenování prvního českého oznámeného subjektu oprávněného k certifikaci zdravotnických prostředků dle MDR, a sice ITC Zlín.
Novinky v agendě úhrad a první zkušenosti s ePoukazem


Po obědě se přednášková část programu zaměřila na novinky v oblasti úhrad zvlášť účtovaného materiálu (ZUM) do číselníku VZP. Jiří Štěrba, pověřený ředitel Odboru zdravotnických prostředků VZP, se převážně věnoval nové Metodice VZP, jejíž předpokládaná účinnost nastane 1. ledna 2023. Petr Koucký, ředitel odboru informačních technologií SÚKL, v rámci druhé přednášky představil první zkušenosti s elektronickou preskripcí zdravotnických prostředků (ePoukaz), která byla spuštěna 1. května letošního roku. Statistické výstupy, které byly součástí prezentace, ukázaly rostoucí zájem o předepisování i výdej ePoukazů.


Odpolední diskusní panel


V rámci odpolední panelové diskuze dalších sedm hostů diskutovalo na téma cenové regulace zdravotnických prostředků v souvislosti s aktuální a výhledovou inflací, obecně o financování zdravotnictví, jakož i konkrétně o úhradách z veřejného zdravotního pojištění. Tématem byly i možné inovace v oblasti zdravotnických prostředků, které by v blízké době mohly být dostupné na trhu v ČR.


Na základě zpětné vazby od účastníků považujeme konferenci Zdravotnické prostředky 2022 za mimořádně úspěšnou, a věříme, že se nám v příštím roce podaří na úspěšnou tradici opět navázat. Na závěr nezbývá než poděkovat České agentuře pro standardizaci za realizaci projektu vzdělávacího kurzu, Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za oficiální záštitu, všem hostům za jejich vystoupení, Tomáši Cikrtovi za mimořádně erudované moderování a účastníkům konference za jejich důvěru a zájem.Autor: Aneta JaroschyováGalerie:535 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page