top of page

po 20. 3.

|

celá ČR

Účinnost nařízení (EU) 2023/607

Nařízení EU 2023/607, které novelizuje nařízení MDR a IVDR vstoupilo v účinnost.

Účinnost nařízení (EU) 2023/607

Čas a místo

20. 3. 0:01 – 23:59

celá ČR

bottom of page