top of page

čt 02. 11.

|

VŠ Polytechnická, Jihlava

Konference - Kapacity a služby zkušebních laboratoří zdravotnických prostředků

Odborná konference společnosti Czechimplant ve spolupráci s Krajem Vysočina. Problematika kapacit a certifikace zkušebních laboratoří v kontextu požadavků výrobců a dalších subjektů na jejich využití je dlouho diskutované téma a stále více než aktuální.

Konference - Kapacity a služby zkušebních laboratoří zdravotnických prostředků
Konference - Kapacity a služby zkušebních laboratoří zdravotnických prostředků

Čas a místo

02. 11. 2023 9:30 – 15:30

VŠ Polytechnická, Jihlava, 16, Tolstého 1556, 586 01 Jihlava-Jihlava 1, Česko

O události

Registrace a cena:

Registrace probíhají přes kontaktní e-mail magdalena.veselikova@czechimplant.cz do 27. 10. 2023

Účastnický poplatek 500,- Kč vč. DPH splatný před konáním konference. Členové klastru CZECHIMPLANT A AVDZP je konference zdarma.

Klienti Porta Medica mohou využít slevu účastnického poplatku ve výši 50  % při uvedení kódu „Porta Medica“ při registraci.

Program:

10:00 Zahájení konference

  • Úvodní slovo

Mgr. Hana Hajnová, 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., rektor VŠPJ Ing. Jana Vykoukalová, předsedkyně představenstva klastru CZECHIMPLANT

10:15 I. BLOK

Kapacity, odborné zaměření, certifikace a systém SLP zkušebních laboratoří univerzit a dalších subjektů

doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., VŠPJ

Ing. Radek Sedláček, Ph.D., ČVUT prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch, VŠCHT Vendula Jones, Contipro s.r.o. prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci

11:10 II. BLOK

Podmínky akreditace laboratoří, certifikace systému SLP a jejich udržitelnost

Ing. Jan Velíšek, Český institut pro akreditaci | Podmínky akreditace a jak na ně

 Ing. Petra Plodíková, Ph.D. VUOS, a.s. | Zkušenosti testovacího pracoviště SLP pro biokompatibilitu zdravotnických prostředků

11:50 COFFEE BREAK

12:10 III. BLOK

Praktické zkušenosti výrobců a dalších subjektů při testování

doc. RNDr. Karel Volenec, CSc., ELLA-CS, s.r.o. | SLP - ano či ne Ing. Zdeněk Čejka, Prospon spol. s r.o. | Vliv MDR na využití testovacích kapacit v ČR z pohledu MSP Petr Milata, Beznoska s.r.o. | Osobní zkušenosti ve spolupráci s ČVUT Ing. Yulia Šurinová, Ph.D., Sky Medical, a.s., Slovensko, Sloveská spoločnosť pre kvalitu | Výzvy výrobců v kontextu dostupnosti laboratoří Ing. Aleš Martinovský, Porta Medica s.r.o. | Jak stanovit požadavky na kvalifikaci pro testování Mgr. Pavlína Walter, MBA, GCP-Service International s.r.o. | Jak oslovit zahraniční klienty pro testování v ČR

13:40 DISKUSE A ZÁVĚR KONFERENCE 

14:00 OBĚD

14:45 Prohlídka laboratoře VŠPJ

15:30 ČLENSKÁ SCHŮZE KLASTRU CZECHIMPLANT

Sdílet událost

bottom of page