top of page

čt 19. 9.

|

Online: Cisco Webex

Aktivity výrobce po uvedení na trh III – vigilance

Poslední ze série tří webinářů, které Vás provedou klíčovými aspekty sledování zdravotnických prostředků po uvedení na trh, včetně PMCF a nyní i systému vigilance. Seminář zaměřený na vigilanci je určen především pro výrobce, ale tento je také velmi přínosný pro distributory a dovozce.

Aktivity výrobce po uvedení na trh III – vigilance
Aktivity výrobce po uvedení na trh III – vigilance

Čas a místo

19. 9. 2024 9:30 – 11:00

Online: Cisco Webex

O události

Webinář zaměřený na vigilanci zdravotnických prostředků je určený nejen pro výrobce, ale také pro distributory a dovozce. Na semináři objasníme základní terminologii a procesy vigilance v souladu s MDR, podrobně rozebereme jednotlivé kroky v procesu vigilance podle nejlepší praxe popsané v dostupných guidelines, zejména pak MDCG 2023-3. Zaměříme se na nastavení procesu vigilance v rámci systému řízení kvality (QMS), s využitím poznatků od oznámených subjektů a dozorových orgánů. Rovněž si vyjasníme, jakou roli hrají v tomto procesu distributoři a dovozci. Teoretické znalosti následně převedeme do praxe prostřednictvím konkrétních reálných příkladů.

Lektoři:

 • Ing. Barbora Charvátová
 • JUDr. Veronika Moravová, LL.M.

Obsahová náplň:

 • pojmy a definice
 • povinnosti výrobců
 • MDR požadavky v praxi
 • MDCG 2023-3
 • lhůty a způsob hlášení
 • vigilance v rámci QMS výrobce
 • role distributorů a dovozců

Související webináře:

 • 5. 9. 2024 – Aktivity výrobce po uvedení na trh I – sledování po uvedení na trh (PMS)
 • 12. 9. 2024 – Aktivity výrobce po uvedení na trh II – následné klinické sledování (PMCF)

Další informace:

 • během webináře budou mít účastníci možnost pokládat dotazy
 • každý účastník obdrží certifikát o účasti
 • prezentace v PDF bude zaslána všem účastníkům

Účastnický poplatek:

 • 2.900 Kč bez DPH
 • 8.900 Kč bez DPH při objednání všech tří webinářů ke sledování po uvedení na trh
 • po závazně potvrzené registraci platí 100% storno poplatek, avšak s možností vyslání náhradního účastníka

Sdílet událost

bottom of page