top of page

Mi., 01. Nov.

|

Grandium Hotel Prague

Výroční konference ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY 2023

Další ročník konference Zdravotnické prostředky, která je součástí Tříletého kvalifikačního kurzu pro osoby odpovědné za dodržování právních předpisů dle nařízení MDR a nařízení IVDR agentury ČAS, na kterou se mohou přihlásit i osoby, které se kurzu neúčastní.

Výroční konference ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY 2023
Výroční konference ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY 2023

Zeit & Ort

01. Nov. 2023, 09:00 – 15:30

Grandium Hotel Prague, Politických vězňů 913/12, Nové Město, 110 00 Praha-Praha 1, Česko

Über die Veranstaltung

Letošní konference bude rozdělena do tří tematických bloků. První blok se bude věnovat regulaci zdravotnických prostředků a vstupu na trh, kde si v rámci přednášek shrneme legislativní vývoj za poslední rok a představíme si akutální priority SÚKL. V druhém bloku se zaměříme na nákup zdravotnických prostředků a veřejné zakázky. Dozvíte se jak nakupovat kvalitní prostředky a o častých problémech, které při nákupu mohou nastat. Třetí blok bude zaměřen na cenovou a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků. Zde se ohlédneme za legislativními novinkami v této oblasti, a zaměříme se na půlroční zkušenosti s novým systémem zařazování ZUM do Úhradového Katalogu VZP-ZP. 

Report z minulého ročníku si můžete přečíst zde. Bližší informace naleznete níže.

PROGRAM:

09:00 – 09:30  Prezence

09:30 – 09:40  Úvodní slovo

moderuje: Mgr. Tomáš Cikrt

šéfredaktor, Zdravotnický deník

09:40 – 11:10  1. BLOK – Regulace zdravotnických prostředků a vstup na trh

Legislativní vývoj za poslední rok

MUDr. Jan Wolf, MBA

vedoucí Oddělení zdravotnických prostředků a cenové a úhradové regulace, MZ

Přehled hlavních priorit SÚKL

Mgr. Karolína Peštová

ředitelka Sekce regulace zdravotnických prostředků, SÚKL

Diskusní panel:

 • Pohled na legislativní novinky
 • Informační systém zdravotnických prostředků a Eudamed
 • UDI
 • Přístup ČR k obnovování zdravotnických prostředků
 • Kontrolní činnost SÚKL
 • Přehled častých problémů v rámci procesu certifikace

Panelisté:

 • MUDr. Jan Wolf, MBA, vedoucí Oddělení zdravotnických prostředků a cenové a úhradové regulace, MZ
 • Mgr. Karolína Peštová, ředitelka Sekce regulace zdravotnických prostředků, SÚKL
 • Ing. Jana Vykoukalová, předsedkyně představenstva, AVDZP
 • JUDr. Jakub Král, Ph.D., advokát, Porta Medica Legal, advokátní kancelář

11:10 – 11:30  Coffee-break

11:30 – 13:00  2. BLOK – Nákup zdravotnických prostředků a veřejné zakázky

Jak nakupovat kvalitní zdravotnické prostředky

Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA

obchodní náměstek, FN Olomouc

Časté problémy při nákupu zdravotnických prostředků

Bc. Helena Kordačová

vedoucí Oddělení zadávacích řízení, FN v Motole

Diskusní panel:

 • Legacy devices a veřejné zakázky
 • Časté problémy s regulatorními dokumenty
 • Kvalitativní kritéria při nákupu zdravotnických prostředků
 • Předběžné tržní konzultace
 • Dohledová činnost ÚOHS

Panelisté:

 • Mgr. Mojmír Florian, ředitel Odboru veřejných zakázek II, ÚOHS
 • Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA, obchodní náměstek, FN Olomouc
 • Bc. Helena Kordačová, vedoucí Oddělení zadávacích řízení, FN v Motole
 • Ing. Aleš Martinovský, partner, Porta Medica

13:00 – 14:00  Oběd

14:00 – 15:30  3. BLOK – Cenová a úhradová regulace zdravotnických prostředků

Legislativní novinky v oblasti cenové a úhradové regulace

Mgr. Daniela Rrahmaniová

ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků, MZ

Půl roku zkušeností s novým systémem zařazování ZUM do ÚK VZP-ZP

Ing. Mgr. Jana Bolečková, Ph.D.

vedoucí Oddělení hodnocení zdravotnických prostředků, VZP ČR

Diskusní panel:

 • Analýza meziročního navyšování cen
 • Pravidla cenové regulace pro rok 2024
 • Novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění
 • Činnost kategorizační komise
 • Nová metodika VZP pro oblast ZUM a soutěžní právo
 • Zdravotně-ekonomické analýzy u zdravotnických prostředků

Panelisté:

 •  Mgr. Daniela Rrahmaniová, ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků, MZ
 •  prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc., člen předsednictva, ČLS JEP
 •  Jana Petrenko, ředitelka, Koalice pro zdraví
 •  Ing. Jan Beneš, předseda Komise pro zdravotnické prostředky, SZP ČR
 •  Mgr. Igor Pospíšil, ředitel Odboru kartelů, ÚOHS
 •  MUDr. Miroslav Palát, MBA, prezident, CzechMed
 •  JUDr. Jakub Král, Ph.D., advokát, Porta Medica Legal, advokátní kancelář

Cena:

 • 4.900,- Kč bez DPH

Přihlášky budou uzavřeny 16. října 2023.

Diese Veranstaltung teilen

bottom of page